Automatisk skiltregistring

Kontroll og sanksjoner

parkID sitt OnBoard-kontrollsystem er et system for parkeringsselskaper som monteres i vaktbilene. Systemet består av en touchskjerm og ett eller flere kameraer som enkelt settes opp på kjøretøyene.

Kameraene leser bilenes registreringsnummer i høy fart og inntil 420 skilt kan kontrolleres pr. minutt. 

Dette gir en meget effektiv kontroll på åpne parkeringsområder og begrenser muligheten for feil og feilaktige bøteleggelser. 

Vi er opptatt av at våre kunder skal ha en så smertefri parkeringsavvikling som mulig. Dette løser vi med å ha inhouse og patentert teknologi som gir en helt ny parkeringshverdag.