Gjør parkeringsadministrasjon enkel - bruk parkID

Administrasjon

parkID fjerner behovet for fysiske parkeringsbevis ved å benytte kjøretøyets registreringsnummer som unik id. Dette sparer administrasjon, tid og kostnader.

Med parkID får man til enhver tid full oversikt over parkeringsområder, kapasitet og inntekter.

Med parkID administrerer leietakere og brukere sine egne konto. Alle kontrakter, betalinger, oppsigelser og fornyelser foregår automatisk, samtidig som sikkerheten er ivaretatt i alle ledd som fjerner muligheten for misbruk eller overdragelse av tillatelser.