Økt sikkerhet, bedre administrasjon

Access

parkID Access er et portsystem som består av ett eller flere kameraer som automatisk gjenkjenner bilens skilt når den kommer kjørende og gjør et raskt oppslag i en database. Dersom bilens registreringsnummer er gitt tillatelse åpnes porten umiddelbart.

parkID øker sikkerheten i parkeringsanlegget og sparer administrasjonen.

Dette systemet er en perfekt løsning for lukkede parkeringsanlegg med mange brukere og flere utskiftninger i løpet av et år.
Brukerne får tilgang til en selvbetjeningsportal på web eller som app på mobil hvor de enkelt kan legge til eller endre sine biler.