Security Park - enklere, tryggere og bedre

Security Park AS ble etablert i 2002 med hovedkontor i Oslo og har avdelinger i flere norske byer. Du finner oss blant annet i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Porsgrunn, Drammen og Romerike-området. Vi har raskt vokst til å bli en av bransjens mest innovative og progressive aktører, med spesialitet i å utvikle innovative og bedre parkeringsløsninger.

Security Park AS tilbyr utvikling, drift, forvaltning og markedsføring av parkeringsanlegg hvor siktemålet er å skape merinntekter ved kostnadseffektiv drift og bidra til forbedret lønnsomhet for virksomheter med begrenset parkering. Vi administrerer drøyt 300 parkeringsområder i hele Norge og har rundt 30 ansatte.

Vårt mål er å sikre best mulig utnyttelse av selskapets og oppdragsgivers ressurser, og samtidig oppfylle generelle krav til kvalitet og etikk slik at allmenheten opplever god tilgjengelighet og en velfungerende parkeringsordning. 

En stor del av vårt konkurransefortrinn er fokus på inhouse teknologiutvikling og patentert teknologi som kommer deg som kunde og sluttbruker til gode. Vi skal ikke følge teknologien, vi skal være driveren bak den. Dette er en del av en bevisst strategi i å utvikle fagområdet parkering til handler om å lage sømløse brukeropplevelser og administrasjon for alle. Strategien er implementert i hele vår organisasjon og er en del av vårt tankesett: Enklere, tryggere og bedre.

Security Park AS er medlem av bransjeforeningen Norpark og tilknyttet Parkeringsklagenemnda.