Våre kunder

Security Park kan hjelpe deg med alle dine parkeringsbehov, enten du eier plasser selv og vil leie disse ut, trenger hjelp til administrasjon, eller hjelp til kontroll og sanksjoner.

Ved den daglige driften av eiendommer kan parkering og bøtelegging være en tidstyv. parkID er et system som utelukker uønsket bøtelegging.

Security Parks viktigste kundegrupper er eiendomsselskaper, boligselskaper og andre som regulerer eiendommer med tilhørende parkeringsområder. Våre kunder er blant Norges største innen eiendom og bolig, hvor vi skreddersyr teknologi og parkeringsdrift til hver enkelt.

Et utvalg av våre oppdragsgivere:

  • KLP Eiendom
  • Aker Eiendomsutvikling
  • Ferd Eiendom
  • Malling & Co
  • Coop Norge Eiendom
  • Siemens
  • Statsbygg
  • Securitas
  • Aberdeen Asset Management
  • Scala Retail Property